Lukáš Fuchs

Lukáš Fuchs


Studuje ochranu přírody a jeho víkendovou náplní je cestování. Je specialistou na poutní místa.

Skoky

V lesích ukrytý barokní kostel, který přežil odřezání věží motorovou pilou. A málokdo ví, že úsloví „panenko skákavá“ pochází právě odtud.

15.11.2011 , Západočeské lázně , Kostely

Kostel sv. Prokopa v Bezděkově nad Metují

Na kopci na kraji obce Bezděkov nad Metují stojí jeden z nejkrásnějších broumovských vesnických kostelů.

30.09.2011 , Kladské pomezí , Kostely

Kostel Všech svatých v Heřmánkovicích

Krásná ukázka dynamizujícího baroka v zapadlé obci u hranic s Polskem.

30.09.2011 , Kladské pomezí , Kostely

Kostel sv. Barbory v Otovicích

Nenápadný kostel vystavěný Kryštofem Dientzenhoferem.

30.09.2011 , Kladské pomezí , Kostely

Kostel sv. Jakuba Většího v Ruprechticích

Jeden z mála udržovaných kostelů broumovské skupiny stojí i se svou zvonicí v obci Ruprechtice.

30.09.2011 , Kladské pomezí , Kostely

Benediktinské opatství sv. Václava v Broumově

Když Přemysl Otakar II. daroval broumovský výběžek benediktinům, započala se psát slavná broumovská historie.

30.09.2011 , Kladské pomezí , Kláštery

Kostel sv. Jiří a sv. Martina v Martínkovicích

Jediný broumovský vesnický kostel, jehož plány nenačrtly slavné ruce a srdce Dientzenhoferů.

30.09.2011 , Kladské pomezí , Kostely

Kostel sv. Markéty v Šonově

Nejznámější ze skupiny broumovských vesnických kostelů chátrá nad obcí Šonov.

30.09.2011 , Kladské pomezí , Kostely

Kostel sv. Anny ve Vižňově

Nejrozvlněnější dientzenhoferovský kostel je zasvěcený matce Panny Marie, sv. Anně.

30.09.2011 , Kladské pomezí , Kostely

Oáza u sv. Jiljí

Mezi Karlovým mostem a Staroměstským náměstím, v největším hluku velkoměsta, rozprostírá se klášter s kostelem sv. Jiljí. Takhle nějak by mohla začínat pohádka.

31.07.2011 , Praha , Kláštery , Kostely

Nejsvětější Trojice v Podskalí

V bývalé pražské čtvrti Podskalí stojí dodnes malý farní kostelík, kterého si ale všimne jen málokdo.

31.07.2011 , Praha , Kostely

Kostel sv. Jana Nepomuckého na Skalce

Ohromující ukázka vrcholného pražského baroka stojí stranou od hlavních turistických tepen, nedaleko Karlova náměstí v ulici Vyšehradská.

31.07.2011 , Praha , Kostely

Kostel sv. Ignáce na Karlově náměstí v Praze

Výrazná dominanta Karlova náměstí, největšího ze všech náměstí v Čechách, a bývalé centrum vzdělanosti Nového Města.

31.07.2011 , Praha , Kostely

Kostel sv. Vojtěcha na Novém Městě

Dvoulodní gotická svatyně, postavená na začátku 14. století, dala jméno celé čtvrti. Kostelík byl založen ještě před vznikem Nového Města v osadě Jircháře.

31.07.2011 , Praha , Kostely

Prales hned za Plzní

Na severním okraji Plzně se nachází soustava malebných rekreačních rybníků. Kamenný rybník pochází až z 15. stol. Vypadá poměrně nevinně, ale když jej začnete obcházet, dějí se věci...

15.03.2011 , Plzeňsko , Rezervace , Koupání

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
 
 
 

© 2024 manGoweb, s.r.o | S radostí dělá manGoweb [webdesign studio]