Kategorie míst a výletů

České baroko

Česká barokní krajina, kostely, statky, zámky, usedlosti, ale i drobné sakrální stavby, patří podle některých kunsthistoriků k nejcennějšímu příspěvku, který v oblasti kultury dala Česká země celému světu. Ne nadarmo je soubor našich barokních památek tím nejrozsáhlejším památkově chráněným souborem u nás a nikoli nadarmo chrání jeho notnou část i UNESCO.

Doly

Čechy, Morava i Slezsko jsou bohaté nejen na kulturní památky a šikovné lidi, ale i na nerostné bohatství. Český cín se podle některých badatelů exportoval z Krušných hor už v době měděné, tedy kolem roku 1000 před Kristem a dříve. S historií dolů a dolování jsou však spjaty nejen pohraniční krušnohorské a jiné hvozdy, ale i třeba stříbronosná Kutná Hora.

Hradiště

Hradiště patří k jedněm z nejstarších památek u nás. Rozvíjela se zvláště v době keltské a slovanské, tedy asi od roku 500 před Kristem. K nejvýznamnějším patří hradiště Závist jižně od Prahy, či Divoká Šárka přímo v Praze. Leckteré české či moravské město má však svůj původ ve slovanském hradišti, jak napovídá i jejich současný název. Spočítáte kolik je u nás Hradišť?

Hrady

České a moravské hrady patří k dávné slavné minulosti naší země. V Čechách je jejich rozvoj neodmyslitelně spjat se jménem císaře Svaté říše římské a českého krále Karla IV., který je systematicky budoval jako hraniční kolíky pevně vytyčující do té doby jen mlhavě určenou hranici České země. Na Moravě, například v Moravské bráně, jsou zase často strážci dálkových cest vedoucích leckdy až od moře k moři.

Jeskyně

Krásné české a moravské podzemí patří k jedné z nejzáhadnějších a stále ještě nejméně probádaných krajin naší země. Punkevní jeskyně jsou sice známým turistickým hitem, ale jestlipak víte, že jejich velká část je ještě neprozkoumaná? Nejvyšší čas vyrazit na výlet.

Kaple

Kaple patří k nejrozmanitějším památkám našich měst i venkova. Patří k nim nesčetné množství drobných stavbiček rozesetých doslova po celé zemi až po významné monumenty (např. kostnice v Sedlci u Kutné Hory), které je někdy těžké odlišit od kostelů. Nicméně na rozdíl od kostela nebývá v kapli pravidelný bohoslužebný provoz a zpravidla zde není uchovávána ani nejsvětější svátost. Některé kaple jsou přímo součástí kostelů a k nim patří i naše kale nejvýznamnější – kaple svatováclavská v katedrále sv. Víta, Vojtěcha a Václava na Pražském hradě.

Kláštery

Nejstarším klášterem na našem území není klášter břevnovský, jak se mnozí domnívají, ale svatojiřský na Pražském Hradě. Založila jej asi v roce 976 abatyše Mlada, pravnučka sv. Ludmily, která se též významnou měrou zasloužila o založení pražského biskupství. – Kláštery u nás vznikaly s malými přestávkami od té doby vlastně nepřetržitě. Jedním z nejnovějších je klášter Matky Boží řádu trapistů v Novém Dvoře u Toužimi. Byli jste tam už?

Komíny

Komíny už nejsou co bývaly, dříve (ne)pěkně kouřily na každé střeše a poznala se podle nich každá fabrika. ještě za první republiky si naši předci pochvalovali, jakže tu republiku pěkně vybudovali, když ten náš mladý průmysl ze svých komínů tak pěkně kouří. Dnes je vše již zaplaťpánbu trochu jinak a komína chráníme jako technické památky. Kouří už málokde.

Kopce

Česká a moravská krajina je tak pestrá, jako je tomu v málokteré jiné zemi. Pásma hor a lesů, jako jsou Šumava nebo Českomoravská vysočina, se střídají s úrodnými rovinami, jako třeba Polabím či Hanou. K významným krajinným bodům u nás tak patří i kopce. Což třeba vyrazit do českého středohoří na Lovoš, Milešovku či Oblík? Nelákají vás už jen ty názvy?

Kostely

Kostel s věží je jakýmsi akcentem každého města a dříve, když ještě nebylo GPS J, i nezbytným orientačním bodem v krajině, kde naši předci putovávali od jedné kostelní věže ke druhé. Zpravidla totiž bylo od jedné k druhé vidět. Kostely však dodnes zůstávají duchovním centrem každého města či vsi a jsou každodenní tichou připomínkou, že je zde něco důležitějšího, než náš denodenní shon.

Koupání

Máte raději rybníky či akvaparky? Ať tak nebo tak, na Krásných Čechách najdete vždy tu nejbližší možnost koupání. A to v létě stojí za prozkoumání. Tak neváhejte a ponořte se do naší chladivé nabídky vodních ploch.

Křížky

Naši předci se u každého křížku v polích aspoň krátce pomodlili. Pro nás jsou křížky třebas alespoň připomínkou, že krajina není anonymní věc, že se o ni před námi staraly generace a generace našich dědů a bab a že i na nás záleží, v jakém stavu ji předáme dalším generacím. Proto je dobré k ní mít osobní vztah. Myslím, že křížky v krajině tomu můžou notně napomoci.

Křížové cesty

Každý rok o Velikonocích si křesťané na celém světě připomínají umučení Pána Ježíše. Křížové cesty, ať už v krajině nebo v podobě obrazů v kostelích, jsou připomínkou této dávné pobožnosti a zároveň připomínkou důležitosti pokory v našem životě. Podívejme se blíž, co nám křížová cesta vlastně říká...

Lázně

Čechy, Morava a Slezsko jsou bohaté na nejrůznější typy lázní, ať už jsou to lázně ležící u nějakého léčivého zřídla, jako Karlovy Vary, Františkovy či Mariánské Lázně, nebo lázně klimatické, jako třeba Lipová či Jeseník, či dokonce bahenní, jako třebas Toušeň či Mšeno, všechny přinášejí svým pacientům zdraví a zpravidla leží v krásné krajině. Proto stojí především za výlet!

Lidová architektura

Rozmilé orlickohorské či lužické roubenky, bohaté barokní jihočeské či hanácké statky, příměstské čtvrti složené z drobných uliček a domků, dnes často podléhající nové výstavbě – to vše lez zahrnout pod pojem lidové architektury. Některé její výtvory jsou tak krásné, že je chrání nejen státní památkový úřad, ale i UNESCO. Především ale svědčí o tom, jak dokázali své životní prostřední zkrášlit naši předkové.

Lodí

Plavili jste se někdy po některé z našich velký řek, Labi či Vltavě, či drobnějších toků, jako je Sázava či Ohře, lodí? Patří k jedněm z neúchvatnějších zážitků z české krajinné scenérie. Pomalu před vámi defilují neustále se měnící obrazy krásné české krajiny. neváhejte a podívejte se, kam všude se můžete s Krásnými Čechami plavit.

Louky

Jen tak si sednout nebo lehnout do trávy na louku, hledět na plynoucí oblaka, nechat se prohřívat sluncem a nakonec třeba slupnout a vypít něco dobrého z přeneseného piknikového košíku. No řekněte sami: nepatří to k jedněm z nejlepších zážitků z krásných Čech? Podívejte se, jaké krásné louky pro vás našli naši cestovatelé v celých krásných Čechách, Moravě a Slezsku.

Lyžování

Lyžování je téměř český národní sport. Díky posledním vydatným zimám můžete notnou část roku lyžovat nejen v Krkonoších, Jizerských či Krušných horách, na Šumavě či v Beskydech, ale už i v Monínci poblíž Prahy. Ať jste zapřisáhlí sjezdaři či snowboarďáci – Krásné Čechy mají něco pro každého z vás!

Menhiry

V naší krajině se do výše tyčí několik dlouhých kamenů - tzv. menhirů. O jejich účelu toho dodnes moc nevíme. Tušíme, že šlo snad o vyznačování hranic, smuteční pomníky, obřadní ovlivňovače půdy a úrody nebo památníky smluv, přísah či událostí. Na místech, kde menhiry stojí, lze ovšem pozorovat elektromagnetické výkyvy a další zvláštní jevy, které na neolitické kameny strhávají velkou pozornost. Zkuste k nějakému vyrazit a třeba jeho pravý účel odhalíte :)

Městečko

Malých městeček je u nás přehršel. Pěkné náměstíčko, kolem pár starobylých uliček, velmi často pěkná krajina kolem. Díky péči šikovných starostů a obětavých zastupitelů u nás nejedno městečko rozkvetlo do krásy, kterou se často nikdy předtím ani nehonosilo. Podívejte se do jejich nepřeberné nabídky, které z nich vás zláká na nedělní výlet či na celé prázdniny.

Mosty

Nejstarším dochovaným mostem v Čechách je ten Juditin, ale ten již nestojí, prakticky v jeho ose dnes vede pražský Karlův most. Mosty se ale od té doby u nás staví nepřetržitě. Možná budete sami překvapeni, kolik architektonické krásy a inženýrského umu se v českým, moravských a slezských mostech skrývá. Podívejte se, které mosty navštívili naši cestovatelé.

Na běžkách

Na běžkařské terény je naše země vskutku bohatá. Na běžky můžete vyrazit nejen na Šumavu či do Jizerských hor, ale třebas i do pražského Prokopského údolí. Podívejte se, jakými běžkařskými terény vás překvapí naši cestovatelé.

Na kole

Cyklistika má u nás stále více příznivců. Některé cyklistické trasy jsou již tak plné, že se tam v sezoně člověk sotva proplete a o nějakém zážitku z cyklistiky může být stěží řeč. proto se podívejte, co pro vás našli naši cestovatelé, jaké neobvyklé terény a nová místa. Vždyť na kole se člověk dostane téměř všude a téměř v každém ročním období.

Náměstí

Nejedno české město a městečko se honosí krásným náměstím: Hradec Králové, Plzeň, Kadaň, České Budějovice, Pardubice, ale i Slavonice, Králíky či Mašťov. Naši cestovatelé si krásných náměstí všímají a ta obzvlášť pozoruhodná pro vás pečlivě zaznamenávají.

Naučné stezky

Mnoho z utajených krás, zapomenutých řemesel, přírodních zajímavostí či krajinných souvislostí a kuriozit by nám uniklo, kdyby péčí obětavých jedinců nevznikly na dané téma naučné stezky. A že jsou jimi krásné Čechy doslova protkány! nevěříte, podívejte se.

Osady

Osady patří k nejmenším sídlům v naší zemi. Často se skládají jen z několika osaměle stojících domů či jednoho většího statku. Díky tmu leckdy ušly nežádoucí „pozornosti“ moderní doby s její snahou vše modernizovat a přestavovat a jsou tak vzácnými svědky podoby osídlení naší země před desítkami, ale i stovkami let.

Parky

Na portále Krásné Čechy najdete nejeden zámecký park, který stojí za samostatnou prohlídku. Před nástupem osvícenství lidé většinou krajinu vnímali jen jako zdroj obživy či jejich přirozené prostředí. Osvícenství a později romantismus přináší nové chápání krajiny jako estetického prvku, které sebou nese snahu uměle zvelebovat a krášlit. Toť původ zámeckých parků.

Penziony

Po krásném výletě po krásných Čechách člověk taky musí někde spočinout, dobře se najíst a pěkně přespat. Ráno po snídani zase hurá na výlet. Krásní cestovatelé pro vás vybírají penziony, kde byli sami spokojeni a které mohou s klidným svědomím doporučit i všem ostatním.

Pěšky

To je ten nejklasičtější způsob putování a díky němu taky vidíme nakonec nejvíce, nejlépe, nejpodrobněji. Pěšky se člověk dostane snad opravdu všude. Tak neváhejte a nachoďte nějaký ten kilometřík ve stopách Krásných Čech, neseďte doma u počítače a vyražte do přírody (třeba s iPhonem, ať vám na výletě neunikne žádné krásné místo).

Poutní místa

Dodnes tvoří nepřehlédnutelné body v naší krajině, většinou na návrším nebo i tam, kde se stal nějaký zázrak. Naši předkové pouť považovali za nezbytný očistný prvek svého života. Zkusme se na některé poutní místo - Svatou horu u Příbrami, Jablonné v Podještědí či jednu z mnoha českých Loret – vydat v jejich stopách i my. Třebas objevíme v našem životě něco zcela zbrusu nového.

Řeky

Názvy řek jako Labe, Vltava, Ohře patří na našem území k těm nejstarším jménům. Mnohá jsou doložena již od keltských, předslovanských dob (500 př. Kr.) a jejich skutečný původ se ztrácí v ještě hlubším dávnověku. Není divu, máloco je v naší krajině tak stabilní jako tok velkých řek. Objevte je s námi i vy.

Rezervace

Počet rezervací a chráněných oblastí jakož i národních parků u nás pomalu stoupá a ty stávající jsou často rozšiřovány. Místa jako SOOS u Chebu či Českosaské Švýcarsko nebo Tiské stěny patří jistě k tomu nejkrásnějšímu, co u nás z přírody máma. Přiměřená ochrana je zde tedy jistě více než na místě.

Rozhledny

Budování rozhleden u nás má dlouhou tradici. První vznikaly už za Rakouska-Uherska (třebas ta na Milešovce nebo pražská petřínská věž), jiné za velkého rozmachu českých i německých turistických spolků za první republiky (některé z nich zažily i velmi slavné chvíle, jako třebas Děčínský sněžník první příjem televizního vysílání na našem území v roce 1936), ty nejnovější vznikají často jako vedlejší produkt snahy mobilních operátorů pokrýt naši zemi signálem všeho druhu. Většina z nich však především skýtá krásné výhledy do okolí.

Skály

Skalní města, ať už Adršpašské, Tiské nebo Jetřichovické skály či Drábské světničky Českého ráje, patří k tomu nejbizarnějšímu, co česká příroda nabízí. V létě je zde často mnoho turistů, ale co tajemstvím vyrazit do skalních měst v zimě? Nikde nikdo a zážitek je umocněn ještě zimní atmosférou.

Skanzeny

Důsledkem moderní doby je, že se často nedaří zachovat původní cenná sídla v místě jejich vzniku. Jako do jisté míry provizorní řešení jsou tu skanzeny. Mnohé z nich, třeba ten zubrnický (ten má i malé železniční muzeum) nebo Veselý kopec či Přerov nad Labem, ale mají své neopakovatelné kouzlo, nemluvě o množství programů a atrakcí, které skanzeny nabízejí pro celé rodiny.

Statky

Dávní svědkové hospodářské prosperity naší země a často vytříbeného vkusu našich předků. Objevte s Krásnými Čechami krásné barokní i jiné statky všude, kam se vrtnete. Budete překvapení, co Česká země v tomto ohledu skýtá!

Stromy

Pradávné velikány tyčící se i po několik staletí na Českou zemí. A ta na ně není chudá. Velké stromy působí uklidňujícím dojmem, unavený výletník rád spočine v jejich stínu, přečte si ceduličku prastarou. S Krásnými Čechami na svých toulkách neminete ani jeden z těchto prastarých obrů.

Technické památky

Industriální architektura byla zprvu považována za účelovou, později i za ošklivou, ale dnes, jak často vytrácí její původní účel, je shledávána krásnou a často se i mění v různé kulturní objekty. projděte si s Krásnými Čechami příbramské doly či brněnskou Vaňkovku. Čekají na vás i hutě pod železnými horami a nejeden vznosně se klenoucí most.

Tvrze

Tvrzemi je naše zem doslova poseta. Drobné zemanské sídlo stávalo v každé větší vsi a často se stalo základem budoucího hradu či zámku. Mnohé tvrze dnes ožívají díky péči soukromých majitelů, do jejich ž rukou přešly, a kteří je využívají jako jedinečné místo k bydlení či vyznávají „rytířský styl života“. Nevěříte? Navštivte třebas Malešov u Kutné Hory.

Ubytovny

Když máme jen pár korun v kapse, zvolíme pro přespání ubytovnu. V Čechách je jich stále spousta a leckterá je velmi čistá a útulná (dobrou zkušenost jsme udělali například v Ostravici). Podívejte se, které ubytovny pro vás krásnočeští cestovatelé na vlastní kůži vyzkoušeli a které jejich ostrým testem prošly.

Vesnice

Vesnic je u nás úplně nejvíc. Zem je jimi poseta v rovnoměrné síti tak, že se člověk nikdy necítí sám a leckde má i hlavu složit. A některé z nich jsou více než krásné, ty nejkrásnější obce chrání i UNESCO. Vesnické rezervace jsou nekonečným zdrojem výletů pro vaše krásnočeské toulky.

Vojenské

K historii naší vlasti, která je doslova křižovatkou střední Evropy, patří i vojenské památky, pamětníci dávných vojenských a politických snah, ale i vrtkavosti doby a dočasnosti všeho lidského konání. Objevte s Krásnými Čechami Josefov či prvorepubliková pohraniční opevnění, na něž tehdejší ministr financí Josef Kalfus dokázal shromáždit tehdy gigantickou sumu dosahující téměř dvou miliard Kč.

Zámky

Zámky jsou tím nejpůvabnějším, co vedle české baroka v naší krajině máme. často na krásných místech (Orlík či Hradec nad Moravicí) nebo obklopeny nádhernými parky (Krásný Dvůr u Podbořan či Opočno). Naše zámky prostě nikdy nezklamou.

Židovské památky

Na židovské obyvatelstvo našich zemí se často zapomíná. Přitom vedle Němců s námi sdílelo a sdílí notnou část našich zaznamenaných dějin. V poslední době naštěstí vstávají z prachu cíleného zapomnění krásné sídelní celky jako Úsov, Mikulov či Boskovice nebo i jednotlivé synagogy, např. ve Velkém Meziříčí či Nové Cerekvi.
 
 
 

© 2024 manGoweb, s.r.o | S radostí dělá manGoweb [webdesign studio]