Kaple Anděla strážce

Při cestě do královského města Sušice si nemůžete nevšimnout kaple zasvěcené Anděli strážci, která se rozprostírá nad tímto městem

Toto raně barokní poutní místo zasvěcené Andělu strážci postavily obyvatelé města jako dík, když zde podle pověsti anděl zachránil hrající si dítě od jedovatého hada, který se mu ovinul okolo nohy.

Kaple zde byla vysvěcena 3 srpna 1683. V průběhu dalších let byla ještě pozměněna. V roce 1735 byla obehnána ambity se třemi branami. V každém ze 4 rohů byly zbudovány kaple, které byly zasvěceny Matce Boží zobrazené na Palladiu - ochranný obraz České země, sv. Janu Nepomuckému, sv. Floriánu a sv. Máří Magdaleně.

V roce 1873 byl rozšířen a nově zařízen kůr. Tato podoba zůstala doposud. Poutníci na toto místo přicházeli a přicházejí dodnes aby si vyprosili Boží ochranu.

Pravidelné bohoslužby jsou od června do srpna každý čtvrtek 18:30.

Hlavní pouť je první víkend v září.

, 10.06.2012 V lokalitě Šumava a kategorii Kaple | Poutní místa |
49°14'6.869"N, 13°31'37.971"E
 
 

Komentáře

Reklama

Zobrazit:

Fotka:

 
 
 

© 2024 manGoweb, s.r.o | S radostí dělá manGoweb [webdesign studio]