Valečov

Jeho soudobá tvář jen málo napovídá o tom, že slavil úspěchy jakožto bytelná pevnost. Další ze skalních hradů Českého ráje.

Hrad vznikl na pískovcové skále, která je součástí masivu Mužského. Původně jej tvořily zřejmě jen světničky vytesané do pískovce s dřevěnými nástavbami. Podobně tomu bylo i na hradu Drábské světničky, který odtud leží v příjemné turistické vzdálenosti. Zděný palác byl postaven až v průběhu 14.století.

V 15.století byl hrad dobyt a vypálen, ale zkázu střídá doba jeho největší slávy pod rukou Vaňka z Valečova, blízkého spolupracovníka Jiříka z Poděbrad.

Od první poloviny 18.století byl však hrad ponechán svému osudu, což se hodilo nemajetné části obyvatelstva. Pískovcovou skálu a zdi bývalého paláce pojala za své obydlí chudina a až do vydání úřední vyhlášky na počátku 20.století jí v tom nic nebránilo.

Dnes jsou skrovné zbytky hradu ve stabilizovaném stavu. V místech, kde zřejmě panovával ruch podhradí, se dnes nachází sad.

, 10.05.2010 V lokalitě Český ráj a kategorii Vojenské |
50°30'38.009"N, 15°1'34.925"E
 
 

Komentáře

Reklama

Zobrazit:

Fotka:

 
 
 

© 2024 manGoweb, s.r.o | S radostí dělá manGoweb [webdesign studio]