Zubří stezky - 8. Za lidovou architekturou

Výlet, začínající v obci Dalečín, provede návštěvníka po památkách místní lidové architektury malých vesniček a zavede vás také na pohádkové klasicistní náměstí městyse Jimramova.

Na výběr je okruh Jimramovský nebo Ubušínský, anebo si můžete na celodenním výletu prohlédnout krásy obou okruhů.

TRASA Jimramovská

Dalečín – Unčín (3) – Strachujov (3,5) – Jimramov (6) – Jimramovské Pavlovice (9) – Míchov (11) – Lísek (14) – Malý Lísek – Velké Janovice (17) – Dalečín (22)

TRASA Ubušínská

Dalečín – Unčín (3) – Ubušín (4) – Ubušínek (7) – Polom (10) – Korouhvice (13,5) – Hluboké (15) – Veselí (17) – Dalečín (21)

POPIS TRASY

Po cyklotrase 4025 šlapeme z Dalečína přes Unčín a Strachujov do Jimramova, kde se můžeme občerstvit, prohlédnout si městskou památkovou zónu i rodné domy Jana Karafiáta nebo bratří Mrštíků. Z Jimramova nás povede cyklotrasa 4344 přes Jimramovské Pavlovice a Míchov až nad Lísek, kde odbočíme vlevo na Malý Lísek a přes Velké Janovice dojedeme k silnici č. 357. Po ní se dáme doleva a po cyklotrase 5180 se vrátíme do Dalečína.

Po cyklotrase 4025 šlapeme z Dalečína do Unčína, kde odbočíme přes most doprava na silnici do Ubušína (cyklotrasa 4345). Odtud pokračujeme trasou 104 na křižovatku nad Ubušínkem, kde odbočujeme doprava. V Ubušínku odbočíme doleva mezi chaloupky po asfaltce, která přejde v polní cestu. Ta překříží zelenou značku a přivede nás do Polomi. Po silnici odtud sjedeme k Vírské přehradě do korouhvické zátoky u Korouhvice a zabočíme doprava na silnici k Hlubokému, vyšlapeme do Veselí a odtud z kopce do Dalečína.

NÁROČNOST 2 – turista / 3 – sportovec

VHODNÉ KOLO 2 – trekové / 3 – horské

SJÍZDNOST trasa po asfaltových cestách, místy po polních cestách

, 4.12.2014 Vzdálenost na mapě: 0 km, GPX, KML trasy | V lokalitě Vyso?ina a kategorii Na kole |
49°35'32.624"N, 16°14'23.419"E
 
 

Komentáře

Reklama

Zobrazit:

Fotka:

 
 
 

© 2019 manGoweb, s.r.o | S radostí dělá manGoweb [webdesign studio]