Na vandru (i nevandru) po krásných Čechách a Moravě II

Z Velké Deštné na Pastviny. Vandr: přes 30 km v plné vandrovní, Nevandr: odpočívací přestávky se vyskytovaly s větší frekvencí než odpočívadla u německé dálnice, popojezd orlobusem.

Ráno nás probudily sluneční paprsky a příjezd Felicie zásobující horský kiosek. Od devíti je otevřen a vaří kávu, čaj, instantní polévku. Od půl deváté už kolem houstne provoz. Hřebenovka je asfaltová a hodně oblíbená i cyklisty. Pokračujeme dále po červené, ke tvrzi Hanička to máme

17,5 km. Turistická značka na chvíli odbočila z asfaltky, ale když jsme ji začali hledat, nebyla daleko. Cesty kolem hřebene jsou buď značené cyklostezky nebo turistické stezky, takže se tu nemůžete ztratit. Přehledná červená nás vede přes Jelenku, Homoli a Tetřevec ke Kunštátské Kapli (8,5 km od V. D.)

Kaple má kruhovitý půdorys a pochází nejspíše z roku 1671. Kamenná kaple zasvěcená Navštívení Panny Marie sloužila k bohoslužbám především tyrolským dělníkům, kteří pracovali na založení rozsáhlých horských obcí Říčky a Zdobnice. Byla však také horským přístřeškem pro zatmivší houbaře, sběrače lesních plodů nebo turisty na vandru. Po II. světové válce kaple pustla a na jejím zhoršujícím stavu se podepisovali i vandalové. Mezi lety 2003-04 došlo k její celkové opravě. Dnes má už raději dveře zavřené a okénko zamřížované.

Cesta pokračuje dále již nenáročným terénem, má spíše sestupný charakter. Les je plný „řopíků“- malých bunkrů, které jsou součástí pohraničního opevnění. Tvrz Hanička - objekt těžkého opevnění - je již vyhledávanou turistickou atrakcí, o čemž svědčí plné parkoviště. Rozhodneme se pro malé přiblížení směrem k Pastvinám. Čekáme na autobus u stylové turistické ubytovny Lada. Zde se nabízí levná varianta ukončení 2. etapy, my ale máme spadeno na kemp a už teď je jasné, že za světla opět nedojdeme. Autobusem popojedeme od Haničky cca 3, 5 km do obce Bartošovice.

Vesnice v podhůří Orliček je skutečně krásná. Stihneme působivě vybavený obchod smíšeným zbožím na návsi a prohlédneme si kostel sv. Marie Magdalské. Původně byla stavba dřevěná, dnešní podoba je z roku 1673. Z této doby se dochovala hřbitovní brána s cibulovitou věží a zdivo presbytáře. Postranní oltáře zobrazující Svatého Václava s českými patrony a Pannu Marii Růžencovou měly být za německé okupace odvezeny, místní tomu však zabránili.

Z Bartošovic se vydáme nejkratší cestou k Zemské bráně, nejdivočejšímu úseku Divoké Orlice. Jdeme 5 km po klidné silnici, která je zároveň cyklostezkou. Spolu s řekou kopírujeme česko-polskou hranici. Od Zemské brány procházíme nejkrásnějším úsekem řeky do Klášterce nad Orlicí

(4 km).Vede tudy i naučná stezka. Do kempu na Pastvinách jsou to další asi 4 km stále po modré a stále po silnici. První je na ráně kemp U Kapličky, kde si usteleme na nejrovnějším úseku celé plochy, který s hladinou přehrady svírá úhel alespoň 30°.

, 25.08.2010 Vzdálenost na mapě: 0 km, GPX, KML trasy | V lokalitě Orlick hory a Podorlicko a kategorii P?ky |
50°17'55.574"N, 16°23'54.485"E
 
 

Komentáře

Reklama

Zobrazit:

Fotka:

 
 
 

© 2019 manGoweb, s.r.o | S radostí dělá manGoweb [webdesign studio]