Opevněný Cornštejn

Cornštejn patřil k nejlépe opevněným hradům na Moravě. Je cílem návštěvníků zdejší rekreační oblasti, která je vytvořena díky Vranovské přehradě.

Za zakladatele Cornštejna se považuje člen rodu Bítovských z Lichtenburka. Hrad byl založen pravděpodobně počátkem 14. století. Roku 1464 byl hrad obléhán vojskem Jiřího z Poděbrad, neboť majitel Cornštejna odmítl přísahat věrnost husitskému králi. Posádka hradu odolávala deset měsíců. Nakonec se musela vzdát pro nedostatek potravin.

Poškozené sídlo získali darem Krajířové z Krajku. Ti hrad opravili a vylepšili kvůli rozvoji palných zbraní. Za jejich panování patřil mezi nejlépe opevněné hrady na Moravě. Roku 1576 byl prodán bítovskému panství a začal chátrat. V roce 1612 se uvádí jako pustý. Do dnešní doby se zachovaly mohutné zříceniny. Hrad je přístupný veřejnosti. Pod hradem se můžeme v letních měsících osvěžit v meandru řeky Dyje, který je zaplavený díky Vranovské přehradě.

, 29.06.2009 V lokalitě Znojemsko a Podyj a kategorii Hrady |
48°56'3.275"N, 15°42'54.497"E
 
 

Komentáře

Reklama

Zobrazit:

Fotka:

 
 
 

© 2019 manGoweb, s.r.o | S radostí dělá manGoweb [webdesign studio]