Vyhořelý kostel svatého Blažeje u Toužimi

Poutní kostel svatého Blažeje neměl ve své minulosti štěstí. Po plenění husitů následoval odsun věřících a ničivý požár. Víra národa je otištěna do jeho zdí.

Poutní kostel svatého Blažeje je situován na území Sudet při vesnici Branišov, jižně od Toužimi.

Zájem o tuto lokalitu je zaznamenán již v období prvních přemyslovských králů. V té době zde stálo panství Janov, které od Konstancie, matky Václava I., koupil klášter v Teplé. Již v roce 1320 je při malé vsi Janov, též nazývané Janovec, zaznamenána kaple. Husitské války nezanechaly ani na tomto místě nic dobrého. Proto se tepelský opat Zikmund rozhodl v roce 1476 pro stavbu rybníka místo zchátralé vsi.

Barokní kostel svatého Blažeje začal stavět další z opatů Raimund III. roku 1732, který jej také o dva roky později vysvětil. V 19. století jsou již zaznamenány davy poutníků, které sem proudily pro svatoblažejské požehnání. Zchudnutí místa i vyhasnutí celé oblasti způsobil odsun sudetských Němců, kteří tvořili většinu obyvatelstva okolních vesnic. Ničivá rána přišla na kostel roku 1957 v podobě blesku a následného požáru. I přes blízkost rybníka se nepodařilo oheň zastavit a kostel svatého Blažeje vyhořel.

Dlouho bylo toto místo v zapomnění. Roku 2007 se ruiny ujalo občanské sdružení Cesta z města, které se snaží o částečnou obnovu kostela. Obvodové zdi tvoří jednolodní prostor s trojboce uzavřeným presbytářem, kouty kostela jsou obloukem prohnuty.

, 13.06.2010 V lokalitě Západočeské lázně a kategorii Kostely |
49°59'50.100"N, 13°1'5.531"E
 
 

Komentáře

Reklama

Zobrazit:

Fotka:

 
 
 

© 2022 manGoweb, s.r.o | S radostí dělá manGoweb [webdesign studio]