Klášter Želiv

Bohatý komplex kláštera premonstrátů zaznamenal množství neštěstí, i přes ně se ale stále rozrůstal.

Obec Želiv leží při vodní nádrži na řece Želivce u soutoku s Trnavou, 9 km západně od Humpolce.

Dějiny Želivi psal na jejích počátcích jeden z nejstarších klášterů v Čechách obydlen premonstráty. I samotné jméno vychází z jeho zdí. V objektu kláštera stály dva kostely, poutním se stal původně klášterní kostel Narození Panny Marie, druhý je zasvěcen sv. Petrovi a Pavlovi. Za husitských válek zaznamenalo místo ztráty a dnešní podobu s množstvím uměleckých děl v interiéru mu vtiskl J. Santini. Klášter vyhořel ještě ve 20. století, kdy zde byli vězněni i mnozí kněží - političtí vězňové komunistického režimu, poté byl opraven pseudobarokně.

Klášter leží přímo na soutoku řek a můžeme se k němu dostat přes mostek.

, 12.08.2009 V lokalitě Vysočina a kategorii Kláštery |
49°31'43.234"N, 15°12'50.724"E
 
 

Komentáře

Reklama

Zobrazit:

Fotka:

 
 
 

© 2022 manGoweb, s.r.o | S radostí dělá manGoweb [webdesign studio]