Vchynicko-tetovský plavební kanál

Tato nyní technická kulturní památka byla vybudována v letech 1799 - 1801 dle návrhu ing. Josefa Rosenauera.

Stavbu financoval tehdejší majitel panství kníže Josef Schwarzenberg. Plavební kanál začíná na Vydře u modravských rechlí a ústí do řeky Křemelné. Palivové dříví se plavilo dále od Čeňkovy Pily po Otavě a Vltavě až do Prahy. Délka kanálu cca 16 km, výškový rozdíl 190 m. Na několika místech po trase kanálu jsou dochovány původní klenuté kamenné mosty a vyzděná koryta.

, 13.09.2011 V lokalitě umava a kategorii ?eky |
49°3'52.163"N, 13°28'32.082"E
 
 

Komentáře

Reklama

Zobrazit:

Fotka:

 
 
 

© 2019 manGoweb, s.r.o | S radostí dělá manGoweb [webdesign studio]