Čejkovice zámek

Čejkovice mají tradici ve výrobě kvalitního vína. To se dříve uchovávalo ve sklepích zdejší tvrze.

Ve zdejší oblasti vznikaly vinice už kolem roku 1200. Avšak velkého úspěchu dosáhlo čejkovické vinařství za jezuitů v 17. století. Tvrz byla založena ve 13. století řádem templářů. Po zrušení jejich řádu přešly Čejkovice do rukou pánů z Lipé a dále Šternberků. Šternberkové tvrz přestavěli. Za dob husitských tvrz zpustla, ale byla obnovena roku 1531 za Prusinovských z Víčkova. Ti tvrz přestavěli na renesanční zámek. Roku 1624 přešlo zkonfiskované panství do rukou olomouckých jezuitů. Ti po požáru zámek obnovili a nechali vybudovat rozsáhlé vinné sklepy. Po zrušení jejich řádu sloužil zámek jako sídlo správy statků. Potom se stal majetkem Habsburků.

V průběhu 20. století byl zámek ve zdevastovaném stavu. Díky částečné obnově tohoto objektu se nám zachoval až do dnešní doby. Areál zámku tvoří patrové budovy, které svírají nepravidelné nádvoří. Dominantou zámku je dvoupatrová věž. Zámek není přístupný veřejnosti. V zámku můžeme přespat v hotelu nebo posedět v příjemné vinárně, kde ochutnáme lahodné víno vypěstované na zdejší blahodárné půdě.

, 26.06.2009 V lokalitě Slovácko a kategorii Na kole | Zámky |
48°54'16.157"N, 16°56'46.212"E
 
 

Komentáře

Reklama

Zobrazit:

Fotka:

 
 
 

© 2024 manGoweb, s.r.o | S radostí dělá manGoweb [webdesign studio]