Poutní místo Pražská Loreta

Při historické prohlídce hlavního města napřimte sluch a vydejte se přímo za zvukem zvonkohry. Dojdete na krásné poutní místo, k pražské Loretě.

Pražská Loreta se nachází na Hradčanech na východní straně Loretánského náměstí. Nejsnazší pěší cesta vede z jihozápadu od Strahovského kláštera.

Nejznámější česká barokní Loreta byla postavena v 17. století v hlavním městě Praze. Předloha k ní stojí v italském městě Loreto. Podle legendy byl domek Panny Marie (Santa Casa) přenesen anděli z Nazareta právě do tohoto města. Odtud tedy pramení pozdější budování Loret v celé Evropě.

V Praze se tohoto úkolu ujal rod Lobkoviců, na který je pamatováno v nápisu přímo ve svaté chýši. Roku 1631 dílo dokončil G. B. Orsi a na oltář byla umístěna milostná soška Panny Marie loretánské z lipového dřeva. Na stavbě ambitu s kaplemi se společně podíleli Kryštof a Kilián Ignác Dientzenhoferovi. Jeho stěny jsou vyzdobeny obrazy milostných madon z významných českých i světových poutních míst. Klenební pole nesou obrazy z 18. století symbolizující loretánské litanie.

Duchovní správu objektu převzali kapucíni, kteří si zde vystavěli první klášter v Čechách. Kostel Narození Páně s kopií Rafaelova obrazu stojí naproti vstupu do ambitu. V postraní nově opravené kapli můžete chvíli setrvat v tiché adoraci. Další cenností V pražské Loretě je středověká klenotnice. Je zde střeženo množství církevních předmětů potřebných k liturgii, jimž vévodí překrásná diamantová monstrance nazývaná "Pražské slunce".

Ani váš sluch nepřijde v Loretě zkrátka. Postará se o to loretánská zvonkohra o třiceti zvonech. Každou hodinu se můžete zaposlouchat do mariánské písně "Tisíckráte pozdravujem tebe".

, 11.06.2010 V lokalitě Praha a kategorii Poutn msta | Kostely | Kltery |
50°5'20.872"N, 14°23'32.143"E
 
 

Komentáře

Reklama

Zobrazit:

Fotka:

 
 
 

© 2021 manGoweb, s.r.o | S radostí dělá manGoweb [webdesign studio]