Nejsvětější Trojice v Podskalí

V bývalé pražské čtvrti Podskalí stojí dodnes malý farní kostelík, kterého si ale všimne jen málokdo.

Barokní stavba přežila asanaci i protipovodňovou regulaci čtvrti a zůstala na úrovni původního terénu. Dnes je kostel utopen mezi zástavbou činžovních domů a není ho možné ani pořádně vyfotografovat.

První zmínky o sakrální stavbě na tomto místě sahají až do doby Karla IV., kostel byl pravděpodobně zasvěcen sv. Ondřejovi nebo sv. Antonínovi, byl však zcela zničen za husitských válek. Až v baroku, v letech 1728–29, bylo zdejší sakrální centrum obnoveno. Pro mnohočlennou farnost byl vybudován jednolodní chrám s nízkou a mohutnou průčelní věží. Mezi lety 1781–82 došlo k prodloužení a přestavění presbytáře a novému zaklenutí lodi.

V kostele jsou každou neděli, první pátky v měsíci a o slavnostech vždy v 9 hodin slouženy mše.

, 31.07.2011 V lokalitě Praha a kategorii Kostely |
50°4'14.335"N, 14°25'4.214"E
 
 

Komentáře

Reklama

Zobrazit:

Fotka:

 
 
 

© 2019 manGoweb, s.r.o | S radostí dělá manGoweb [webdesign studio]