Poutní tradice Manětína

Městečko Manětín bylo obdarováno milostnými předměty k ochraně víry při živelných pohromách.

Město Manětín leží v Manětínské vrchovině 11 km jižně od Žlutic, v povodí řeky Střely. Cílem poutníků se stalo roku 1700, kdy byl z Itálie přivezen do obce milostný obrázek Panny Marie Loretánské, tištěný stříbrem na látce. Při zachvácení města požárem 1712 zůstal obrázek viset na faře. Jako zázrakem se plameny budově vyhnuly a Panna Maria se stala spolehlivou oporou pro zbožný lid. Obrázek byl slavnostně vystaven v děkanském kostele sv. Jana Křtitele obnoveném po požáru. Další zázrak se připisuje při uchránění města před morovou zkázou roku 1713.

Ostatky římských mučednic, uložené v postranních oltářích kostela, nechala přivézt hraběnka Marie Gabriela Lažanská, jež se podílela na celkové barokizaci města. Děkanský kostel sv. Jana Křtitele - Panna Maria Loretánská tvoří komplex se zámkem s nímž je přímo spojen visutou krytou chodbou. Chrám byl postaven podle plánů T. Hafeneckera J. J. Hessem. Stojí na místě vyhořelého gotického kostela s obrazem Křtu Páně na hlavním oltáři.

Za zmínku jistě stojí ještě hřbitovní kostel sv. Barbory, k němuž nás dovede cesta lemovaná Herscherovými sochami. Jde o monumentální jednolodní raně barokní stavbu postavenou na vysoké terase. Interiér je bohatý na sochy i obrazy světců.

Hlavní poutě: - u sv. Jana Křtitele - neděle po 24.6. (Narození sv. Jana Křtitele), poslední neděle v srpnu (ostatková), 22. 9. nebo neděle po 22. 9.

- u sv. Barbory - 3. neděle velikonoční, 28. 9. (sv. Václav), 4. 12. (sv. Barbora)

, 25.12.2009 V lokalitě Plzeňsko a kategorii Zámky | České baroko | Městečko | Mosty | Kostely | Poutní místa |
49°59'27.780"N, 13°13'53.198"E
 
 

Komentáře

Reklama

Zobrazit:

Fotka:

 
 
 

© 2024 manGoweb, s.r.o | S radostí dělá manGoweb [webdesign studio]