Romantické Děvičky

Dominantním prvkem Pálavských vrchů je zřícenina hradu Děvičky. Odtud můžeme spatřit Novomlýnské nádrže nebo vinice, které pokrývají svahy pod hradem.

Pravděpodobně byl hrad založen jako královský počátkem 13. století. Z této stavební fáze se nedochovalo nic. Šlo tedy o typický hrádek postavený z větší části ze dřeva. Nejstarší zmínka je z roku 1223. Uvádí se v ní, že zdejším kastelánem byl Štěpán z Medlova. Koncem 13. století byl objekt přestavěn na zděný gotický hrad. Roku 1334 dal král Jan Lucemburský hrad v léno Lichtnštejnům. Ti ho připojili ke svému mikulovskému panství. Nezanevřeli na něj a hrad udržovali. V 1.polovině 16. století byl nově opevněn kvůli hrozbě tureckého vpádu na naše území. Potom za Adama Diechtrichštejna dostal hrad renesanční podobu.

Roku 1645 byl hrad obsazen védy. Ti ho při svém odchodu vydrancovali a podpálili. Pak zde sídlil hlásný a kolem roku 1750 se uvádí jako pustý. Tato romantická zřícenina stojí rozhodně za návštěvu. Leží totiž v přírodní oblasti, kde můžeme spatřit mnoho vzácných živočišných i rostlinných druhů.

, 26.06.2009 V lokalitě Plava a Lednicko-Valtick arel a kategorii Rezervace |
48°52'33.582"N, 16°39'43.337"E
 
 

Komentáře

Reklama

Zobrazit:

Fotka:

 
 
 

© 2018 manGoweb, s.r.o | S radostí dělá manGoweb [webdesign studio]