Nanebevzatá Panna Maria u Ústí nad Orlicí

Milostný obraz vysvobodil měšťany z obklíčení vojskem. Dnes k němu proudí množství poutníků.

Okresní město Ústí nad Orlicí leží na soutoku řek Tichá Orlice a Třebovka v severní části Svitavské pahorkatiny, 7 km severně od České Třebové.

Ústí nad Orlicí bylo založeno ve 13. století. Z té doby jsou také zmínky o kostele Nanebevzetí Panny Marie, neboť město patřilo pod duchovní správu. Po husitských válkách byl kostel pobořen a nakonec zcela zbourán. Nahradil jej barokní chrám roku 1776. Cílem poutníků je dnes mariánský obraz. Když uherské vojsko dobývalo za války město, utekl zbožný lid do kostela, kde prosil Pannu Marii o pomoc. Jejich prosby byly vyslyšeny a vojsko ustoupilo. Dnes vede za městem křížová cesta, kterou na popud snu vystavěl místní tkadlec. Město je významné též konstruktivistickou budovou divadla, kde se každoročně koná významný houslový festival.

, 12.08.2009 V lokalitě Orlické hory a Podorlicko a kategorii Kostely | Náměstí |
49°58'21.515"N, 16°23'53.250"E
 
 

Komentáře

Reklama

Zobrazit:

Fotka:

 
 
 

© 2024 manGoweb, s.r.o | S radostí dělá manGoweb [webdesign studio]