Benediktinské opatství sv. Václava v Broumově

Když Přemysl Otakar II. daroval broumovský výběžek benediktinům, započala se psát slavná broumovská historie.

Od počátku bylo opatství úzce propojeno s benediktinským opatstvím v Praze na Břevnově, odkud bylo též založeno.

Husité se opakovaně snažili klášter vyplenit, ale neuspěli. Rozkvět přišel do Broumova za opata Otmara Daniela Zinkeho (1700–1738), za jehož působení byla započata velkolepá stavební činnost. Původní gotický kostel sv. Vojtěcha byl přestavěn v barokním slohu pod vedením Itala Martina Allia a přestavbu dokončil Kilián Ignác Dientzenhofer. V tomto období vzniká také řada vesnických kostelů na Broumovsku, jež byly podle návrhů Dientzenhoferů přestavovány v slohu barokním, nebo byly vystavěny zcela nově.

Významnou kapitolu dějin opatství tvořilo klášterní školství. Nutno zmínit alespoň několik významných osobností, které zdejší školu absolvovaly – arcibiskup Karla IV. Arnošt z Pardubic, slavný obrozenec a zachovatel českého jazyka Bohuslav Balbín, tendenční spisovatel Alois Jirásek nebo třebas i prvorepublikový předseda vlády Alois Rašín.

V roce 1939 bylo klášterní gymnázium nacisty zrušeno. Po válce byla benediktinská komunita vyhnána a klášter sloužil komunistům jako tzv. koncentrační klášter, do nějž v dubnu 1950 násilí svezli řeholnice snad z celé země.

Dnes můžeme při prohlídce obdivovat velkolepý klášterní kostel, nádhernou sakristii, velkou knihovnu a dokonce i kopii Turínského plátna, do nějž byl údajně po sejmutí z kříže zabalen Ježíš Kristus. Klášterní budovy jsou postupně opravovány a jejich fasády získávají původní lososovo-bílé barvy. Zahrady kláštera jsou vhodným místem k odpočinku.

, 30.09.2011 V lokalitě Kladské pomezí a kategorii Kláštery |
50°34'46.573"N, 16°19'58.423"E
 
 

Komentáře

Reklama

Zobrazit:

Fotka:

 
 
 

© 2022 manGoweb, s.r.o | S radostí dělá manGoweb [webdesign studio]