Prastaré Doudleby

Kostel sv. Vincence ukrýval takové bohatství, že bylo uloženo v Národní galerii. Promodlenost místa ovšem nikdo odnést nemůže.

Obec Doudleby leží v meandru řeky Malše, 7 km jižně od Českých Budějovic.

Doudleby měli svoji důležitost již na počátku dějin českého státu. V 10. století byli nejjižnějším centrem Čech v rukou Slavníkovců. Po jejich vyvraždění přecházela obec z vlastnictví do vlastnictví mezi zemanskými rody. V té době začal význam městečka upadat. Nyní je ve farním kostele sv. Vincence umístěn milostný obraz Panny Marie s Ježíškem, ke kterému se váže legenda o místním faráři. Ten si Matku Spasitele odnesl domů, aby se k ní mohl o samotě modlit za uzdravení. Poutníci marně hledali svou přímluvkyni v kostele, jelikož slyšela hlasy poutníků, začaly po obraze stékat slzy. Farář ihned vrátil obraz na své místo a slzy zmizely.

Původně gotický kostel stojí v horní části bývalé tvrze. Barokní úprava se stavbou nové věže byla provedena na počátku 18. století. Strop je sklenut křížovou klenbou a zdi zdobí výjevy ze života Spasitele. Dnes už v chrámu nalezneme pouze kopii doudlebské madony, originál je umístěn v Národní galerii.

Hlavní pouť: 12. 9.

, 16.08.2009 V lokalitě Jin ?echy a kategorii Tvrze | Kostely |
48°53'32.140"N, 14°30'9.814"E
 
 

Komentáře

Reklama

Zobrazit:

Fotka:

 
 
 

© 2020 manGoweb, s.r.o | S radostí dělá manGoweb [webdesign studio]