Hrad Horšovský Týn

Dominantou památkové rezervace v Horšovském Týně je raně gotický biskupský hrad, přestavěný na renesanční zámek.

Na místě dnešního zámku stál původně biskupský dvorec. Ten byl ve 13. století upraven na hrad. K úpravám došlo za arcibiskupů Arnošta z Pardubic a Jana z Jenštejna. Za husitských válek přešel objekt do šlechtických rukou. Roku 1535 získali hrad Lobkovicové. Ti hrad po velkém požáru přestavěli na pohodlné renesanční sídlo. Lobkovicové drželi panství až do Bílé hory. Posledním majitelem z Lobkoviců byl Vilém. Byl na straně poražených českých stavů. Vilém byl odsouzen k trestu smrti. Díky přímluvě svého strýce Zdeňka Vojtěcha dostal doživotní trest.

Vilémovo panství koupil hrabě Maxmilián z Trautmannsdorfu. Za jeho panování zůstal renesanční ráz zachován. Na sklonku 19. století byl novorenesančně přestavěn pod vedením architekta Josefa Schulze. Prohlídka objektu je zaměřena na více tras. Můžeme si vybrat trasu, která se věnuje hradu nebo trasu zaměřenou na zámek. Třetí trasa se věnuje kuchyni s výstavou hraček, textilu a cestovních potřeb. Čtvrtá trasa nás seznámí s Purkrabstvím a poslední nás přivede do erbovního sálu.

Na zámek a hrad navazuje park a obora, kde se nám naskýtá opravdu příjemná procházka.

, 26.06.2009 V lokalitě Český les a kategorii Na kole | Na běžkách | Náměstí | Zámky |
49°31'47.046"N, 12°56'32.248"E
 
 

Komentáře

Reklama

Zobrazit:

Fotka:

 
 
 

© 2023 manGoweb, s.r.o | S radostí dělá manGoweb [webdesign studio]