Knířov u Vysokého Mýta

K poutnímu kostelu Zvěstování Páně chodili prosit o pomoc měšťané z Vysokého Mýta. Panna Marie je podržela v těžkých chvílích moru i při požáru města.

Osada Knířov se nachází v údolí říčky Loučná ve Svitavské pahorkatině, 2 km jihozápadně od Vysokého Mýta.

První zmínky o Knířově jsou z 12. století, avšak farní kostel zde byl založen až ve století 14. Za husitství místo zpustlo a obnovy se dočkalo až roku 1558, kdy se Knířov stal majetkem Vysokého Mýta. Měšťané kostel opravili, přistavěli zvonici a začali se konat poutě. Roku 1730 se stal kostel útočištěm před morem, který procházel blízkým okolím. Prosby o pomoc se vznášely k Panně Marii Knířovské jejíž obraz visel na hlavním oltáři. Roku 1864 po požáru Mýta se kostel dočkal obnovy fary.

Kostel Zvěstování Páně se nachází na jižní straně návsi obklopen hřbitovem. Chloubou kostela je barokní oltář z poloviny 18. století, jehož součástí je i zmíněný milostný obraz Panny Marie Knířovské. Za pozornost stojí také dílo znázorňující požár Vysokého Mýta.

, 10.08.2009 V lokalitě ?eskomoravsk pomez a kategorii Poutn msta | Na kole | Osady |
49°55'37.686"N, 16°8'41.496"E
 
 

Komentáře

Reklama

Zobrazit:





Fotka:

 
 
 

© 2019 manGoweb, s.r.o | S radostí dělá manGoweb [webdesign studio]