Kaplička Balda

Malá kaplička je posazena na Baldském vrchu poblíž obce Polička. Její výzdoba vzpomíná na objevení zlaté žíly chudým ale zbožným rolníkem.

Poutní kostel Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu

Samota Balda leží na strmém svahu Baldského vrchu ve Svitavské pahorkatině severně od vodní nádrže Vír I.

Stará německá legenda vypráví o zlatém poháru u pramene vody, který byl přichystán žíznícím poutníkům. Dlouho se nikomu nepodařilo pohár ukradnout, zmizel až když se na místě stal neznámý zločin.

Místní tradice ze 17. století vypráví o rolníkovi, který zde při sbírání dřeva nalezl zlatou růži. Na popud tohoto objevu začal kutat do země a narazil na zlatou žílu. Jelikož se bál o svůj poklad, utekl s ním do Benátek a až odtud oznámil dopisem místo nálezu. Čeští pánové pokračovali v těžbě až do doby kdy důl zatopila voda s léčivými účinky. Hrabě František Rudolf zde v 18. století nechal postavit lázně a později i kapli Panny Marie.

Jde o prostou obdélníkovou budovu s valenou klenbou, kterou zdobí obraz Panny Marie držící zlatou růži. Nedaleko místa se nachází hájovna a chatky letního tábora.
Hlavní pouť se zde slaví 1. neděli v srpnu.

, 1.06.2009 V lokalitě ?eskomoravsk pomez a kategorii Poutn msta | Kostely |
49°40'40.652"N, 16°20'8.923"E
 
 

Komentáře

Reklama

Zobrazit:

Fotka:

 
 
 

© 2019 manGoweb, s.r.o | S radostí dělá manGoweb [webdesign studio]