Bazilika svatého Vavřince a svaté Zdislavy

Celý kraj v blízkosti města Jablonné v Podještědí je prostoupen úctou k dominikánské světici svaté Zdislavě.

Městečko Jablonné v Podještědí leží na jihovýchodní straně Lužických hor, 20 km od Liberce.

Historie kostela sv. Vavřince sahá do 13. století, kdy zde působila kněžna Zdislava. Spolu se svým manželem Havlem z rodu Markvarticů, žijícím na nedalekém hradě Lemberk, dala vzniknout kostelu a pozvala řád dominikánů do nově postaveného kláštera. Zemřela roku 1252 po životě plném dobrých skutků, jež obětovala chudým lidem. Její tělo bylo pochováno v kryptě kostela, kde zůstává dodnes.

Úcta k ostatkům kněžny se začala šířit velmi rychle po její smrti. Poutě přestaly až při rozmetání města nájezdem husitů. Obnova kláštera začala až po třicetileté válce roku 1683 a při konečných úpravách se rozhodlo o stavbě nového kostela. Předlohou pro podobu stavby představoval chrám v Turíně zasvěcený též svatému Vavřinci. Průběh stavby byl dvakrát zásadně zpomalen a to úmrtím dvou majitelů panství z rodu Berků. Vysvěcení chrámu proběhlo 4. srpna 1729. Bratři dominikáni se také potýkal s existenčními problémy. Klášter byl zrušen na základě dvorského dekretu roku 1786, další pohroma přišla s ničivým požárem, který zachvátil celé město. Ani komunistický režim nepřál bratřím, kteří se ovšem vždy vrátili na místo uložení jejich ochránkyně sv. Zdislavy.

Radostnou zprávu přinesl rok 1995. Zdislava byla kanonizována a chrám sv. Vavřince se stal bazilikou minor.

Barokní stavba baziliky má půdorys protáhlého kříže se vznosnou kopulí. V průčelí se tyčí dvě nízké věže a celá stavba pokračuje po levé straně klášterem dominikánů. Z interiéru je jistě nejvýznamnější krypta s ostatky sv. Zdislavy, do které je možno se podívat po domluvě s dominikány.

Dobrým typem je také levné ubytování v nově zrekonstruované části kláštera připravené pro poutníky. V okolí můžete navštívit zmíněný hrad Lemberk nebo léčivý pramen sv. Zdislavy.

Poutní sezóna začíná 1. května požehnáním pramene. Následuje pouť 30. května, slavnost sv. Zdislavy.

, 5.02.2010 V lokalitě Českolipsko a kategorii Poutní místa | Kostely | Na kole | Náměstí | Kláštery |
50°45'55.390"N, 14°45'36.551"E
 
 

Komentáře

Reklama

Zobrazit:

Fotka:

 
 
 

© 2024 manGoweb, s.r.o | S radostí dělá manGoweb [webdesign studio]